IT auditas

IT auditas reikalingas įvertinti įmonės IT infrastruktūros būklę, nes tai dažniausiai generuoja nemažus kaštus organizacijai. Bei gali padėti įsivertinti galimus optimizavimo ar atnaujinimo kelius.

Susisiekite su mumis jeigu:

  • Norite optimizuoti IT infrastruktūra ar jos panaudojimą.
  • Norite palyginti esama situacija su naujaisiais standartais.
  • Abejojate dėl įmonės sistemų ar duomenų saugumo.
  • Norėtumėte gauti naujausias rekomendacijas dėl galimybės persikelti į debesų kompiuteriją.

Kaip atliekamas auditas:

  • Audito metu analizuojama ir aprašoma įmonėje naudojamos sistemos bei programinė įranga.
  • Įvertinamas naudojamos įrangos efektyvumas bei surandamos silpnosios grandys.
  • Sudaromas tolimesnis planas ir pateikiamas esamos situacijos vertinimas.