Privatumo politika


Ši privatumo politika nusako kaip UAB „MTDS“ naudoja ir saugo bet kokią informacija, kurią jūs pateikiate UAB „MTDS“ kai naudojatės šiuo puslapiu.

UAB „MTDS“ yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų privatumą. Jei mes paprašytume jūsų informacijos pagal kurią galėtume jus identifikuoti, kai naudojate šį puslapį, tuomet galite būti užtikrinti,kad ši informacija bus naudojama tik pagal šią privatumo politiką.

UAB „MTDS“ gali kartais keisti šią politiką atnaujinant šį puslapį. Jūs turėtumėte patikrinti šį puslapį retkarčiais, jog būtumėte susipažinęs ir patenkintas jos pakeitimais. Ši politiką galioja nuo 2018 m. gegužės 1 dienos.

Ką mes renkame

Mes galime rinkti sekančią informaciją:

 • Vardą, pavardę ir pareigų pavadinimą
 • Kontaktinę informaciją, įskaitant ir el. pašto adresą
 • Demografinę informacija kaip pašto kodas, nuostatas ir interesus
 • Kitą informacija susijusią su klientų apklausomis ir/ar pasiūlymais

Ką mes darome su surinkta informacija

Mums reikia šios informacijos jog suprastume jūsų poreikius ir galėtume teikti geresnes paslaugas, taip pat ir dėl sekančių priežasčių:

 • Vidinių įrašų saugojimui.
 • Produktų ir paslaugų tobulinimuii.
 • Galime periodiškai siųsti reklaminius laiškus apie produktus, specialius pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri mūsų nuomone galėtų jus sudominti siunčiant ją į jūsų pateiktą el. Paštą.
 • Kartais mes taip pat galime panaudoti jūsų informacija, jog susisiektume su jumis rinkos tyrimo tikslais. Mes galime su jumis susisiekti el. paštu, telefonu, faksu arba paštu. Mes taip pat galime panaudoti šią informacija tam, kad pritaikytume puslapį jūsų interesams.

Saugumas

Mes esame įsipareigoję užtikrinti, jog jūsų duomenys yra saugūs. Siekiant užkirsti neteisėtą prieigą arba duomenų naudojimą, mes įdiegėme tinkamas fizines ir elektronines ir valdymo procedūras, kad apsaugotume ir saugotume informaciją, kurią mes renkame internete.

Kaip mes naudojame slapukus

Slapukas yra mažas failas, kuris paprašo leidimo būti išsaugotas jūsų kompiuterio diske. Kai tik jūs sutinkate, šis failas yra išsaugomas ir slapukas padeda mums analizuoti interneto srautą arba leidžia jums žinoti kai jūs apsilankote konkrečioje svetainėje. Slapukai leidžia interneto aplikacijoms atsakyti jums kaip asmeniui. Interneto puslapis ar programa gali pritaikyti savo operacijas pagal jūsų poreikius, pomėgius, renkant ir prisimenant informaciją apie jūsų pageidavimus bei pasirinkimus.

Mes naudojam srauto slapukus, kad nustatytume kurie puslapiai yra naudojami. Tai padeda mums analizuoti duomenis apie puslapių naudojimą ir srautus, tam, kad galėtume patobulinti mūsų puslapius, bei pritaikyti klientų poreikiams. Mes naudojam informaciją tik statistinės analizės tikslais ir tuomet ši informacija yra pašalinama iš mūsų sistemų.

Apskritai, slapukai mums padeda suteikti jums geresnę svetainę, suteikdami mums galimybę stebėti, kurie puslapiai yra jums naudingi ir kurie ne. Slapukas jokiais būdais nesuteikia mums prieigos prie jūsų kompiuterio ar bet kokios informacijos apie jus, išskyrus duomenis, kuriais jūs pasirenkate pasidalinti su mumis.

Jūs galite pasirinkti sutikti arba ne su slapuku naudojimu. Dauguma naršyklių automatiškai sutinka su slapuku naudojimu, tačiau jūs dažniausiai galite pakeisti naršyklės nustatymuose veiksmą pagal nutylėjimą. Tačiau tai gali sutrukdyti naudotis pilnu svetainės funkcionalumu.

Nuorodos į kitus puslapius

Mūsų puslapyje gali būti nuorodų į kitus puslapius. Tačiau, kai tik jūs pasinaudosit šiomis nuorodomis išeiti iš mūsų svetainės, jūs turėtumėte suprasti, kad mes neturime jokios kontrolės konkrečiai svetainei. Todėl, mes negalime būti atsakingi už apsaugą ir privatumą bet kokios informacijos, kurią jūs pateiksite lankydamiesi tokiose svetainėse ir tokios svetainės nepapuola po šia privatumo politika. Jūs turėtumėte elgtis labai atsakingai ir peržvelgti privatumo politiką, kuri galioja konkrečioje svetainėje.


Jūsų asmeninės informacijos valdymas

Jūs galite pasirinkti apriboti jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir apdorojimą sekančiais būdais:

 • Kai tik jūsų yra paprašyta užpildyti informacija formoje puslapyje, ieškokite žymeklio žyminčio, jog jūs nenorite kad ši informacija būtų naudojama tiesioginiais rinkodaros tikslais
 • Jeigu jūs prieš tai sutikote dėl jūsų asmeninės informacijos naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs galite pakeisti savo nuomone bet kuriuo metu parašydami el. laišką mums paštu info@mtds.lt

Mes neparduosime, nesidalinsime ar nenuomosime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, nebent turėsime tam jūsų sutikimą arba būsim įpareigoti tai padaryti įstatymo. Mes galime pasinaudoti jūsų asmenine informacija siųsdami jums reklaminę informacija, jeigu jūs mums pasakysite jog norite ją gauti.

Jūs taip pat galite užklausti apie jūsų naudojamą asmenine informacija, kurią mes saugome remdamiesi Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (BDAR) (angl. GDPR (EU) 2016/679). Nedidelis mokestis gali būti pritaikytas. Jeigu jūs norėtumėte gauti kopija duomenų kuriuos mes apie jus saugome, prašome kreiptis el. paštu info@mtds.lt.

Jeigu jūs tikite kad bet kuri informacija laikoma apie jus yra neteisinga arba ne pilna, prašome parašyti mums el. paštą, kaip tik įmanoma greičiau, aukščiau pateiktu adresu. Mes greičiausiai įmanomu metu ištaisysime visus informacijos neatitikimus.

Privacy policy


This privacy policy sets out how UAB “MTDS" uses and protects any information that you give UAB “MTDS" when you use this website.

UAB “MTDS" is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

UAB “MTDS" may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 2018 May 1st.

What we collect

We may collect the following information:

 • Name, surname and job title
 • Contact information including email address
 • Demographic information such as postcode, preferences and interests
 • Other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customize the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyze web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.


Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • Whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at info@mtds.lt

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. A small fee might be payable. If you would like a copy of the information held on you, please write to info@mtds.lt.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.